حضور ریاست محترم HFC کشور در نهاوند

حضور ریاست محترم HFC کشور مهندس محمد علی عاشق حسینی و نائب رئیس هوشارافو آسیا استاد حیدریان و قهرمان جهان آقای درویشی و قهرمان جهان آقای سعیدی نیا و هیئت همراه به استان همدان و شهرستان نهاوند.در این همایش ضمن تجلیل از جمع حاضر، ریاست سازمان رسمی HFC کشور، مهندس حسینی آقای فرشید پاهنگ ریاست استان همدان را به عنوان نماینده بازرسی این سبک در کشور معرفی و حکم رسمی شان را اهدا کرد.

در پایان تشکر ویژه از سپاه ناحیه نهاوند و دکتر زرینی مسئول تربیت بدنی سپاه که در همکاری همه جانبه موجب برگزاری این همایش شد.