مجموعه ورزشی HFC

هوشارافو از 4 کلمه فارسی:

هنر، شایستگی، فنون رزمی ترکیب گردیده.

در هنرهای رزمی نخستین بار در سال 1995 توسط دکترای ورزشهای رزمی استاد شاکر صابری ناصری که در حال حاضر در هندوستان ساکن است بنیانگذاری شد. پس پیشرفت هایش در سال 2005 داخل سازمان جهانی ورزشهای رزمی آمریکا گردید و به رسمیت شناخته شد. فدراسیون بین المللی آن در سال 2009 در آمریکا ایجاد گردید و نمایندگیهای خود را در کشورهای مختلف جهان داد که با برگزاری سمینارها و مسابقات در بسیاری کشورها جا افتاد. ریاست فدراسیون تا 2012 جکسترن تا 2014 امیلیا فریری و پس از آن تابحال رابرت گونزالز که همگی آمریکایی هستند ودرحال حاضر فدراسیون جهانی هوشارافو (IHF) در کشور کانادا واقع است.

هوشارافو 5 استایل مختلف دارد:

1-POINT FIGHT

2-GROUND FIGHT

3-FUII BODY FIGHT

4-FREE FIGHT

5-TOTAL FIGHT

در ایران در راس فدراسیون هوشارافو HFC استاد محمدعلي عاشق حسينى مهروانى قرار دارد واستاد كاوه حيدريان نيز بعنوان نماينده فدراسيون مى باشد. از اهداف اصلی آن تلاش جهت جذب نوجوانان و جوانان به فعالیتهای ورزشی و نیل به فضایل انسانی دوریشان از مفاسد اخلاقی و مواد مخدر و ساختن مبارزان برای کسب قهرمانی در عرصه های جهانی و بالابردن نام جمهوری اسلامی ایران است. مهمترین بخش سبک، مسابقات است که بانام اختصاری سازمان HFC به معنی Hosharafu fighting championship می باشد در سه بخش:

Strike fight

Ground fight

Mix fight برگزار می گردد.

HFC مبارزات حرفه ای هوشارافو ، Hosharafu fighting championship
1_strike fight
ضربات دست وپا سرپا
2_ground fight
قفل مفاصل بدون ضربه
3_mixed fight
مبارزات آزاد ترکیبی

پیام هوشارافو : صلح جهانی

هدف ما:

☮️در سایه اتحاد ۵ قاره جهان.
✅پرهیز از جنگ.
✅خدمت به جوامع از طریق ورزش.
✅جذب جوانان به ورزش و دوری آنها از مواد مخدر و دیگر مفاسد اخلاقی.

محمد علی عاشق حسینی مهروانی